Loading...
Skip to main content

LỊCH TIÊP CÔNG DÂN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LÂM THÁNG 8/2019

(06/08/2019 08:00)

LỊCH TIÊP CÔNG DÂN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LÂM

THÁNG 8/2019

STT

Ngày, tháng, năm

Đơn vị

Lãnh đạo trực

Thư ký ghi biên bản

Địa điểm tiếp công dân

1

06/8/2019

Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

Nguyễn Thị Thu Hằng

Chánh án

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Phòng tiếp công dân -Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

2

13/8/2019

Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

Nguyễn Thị Thu Hằng

Chánh án

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Phòng tiếp công dân-Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

3

20/8/2019

Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

Nguyễn Thị Thu Hằng

Chánh án

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Phòng tiếp công dân-Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

4

27/8/2019

Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

Nguyễn Thị Thu Hằng

Chánh án

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Phòng tiếp công dân-Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm


Các tin khác

Lượt xem: 40
cdscv