Loading...
Skip to main content

LỊCH TIÊP CÔNG DÂN TÒA ÁN ND HUYỆN CAM LÂM THÁNG 03/2020

(05/03/2020 10:11)

LỊCH TIÊP CÔNG DÂN THÁNG 03/2020

STT

Ngày, tháng, năm

Đơn vị

Lãnh đạo trực

Thư ký ghi biên bản

Địa điểm tiếp công dân

1

03/3/2020

Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

Nguyễn Thị Thu Hằng

Chánh án

Lê Thị Ngọc Hà

Phòng tiếp công dân -Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

2

10/3/2020

Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

Nguyễn Thị Thu Hằng

Chánh án

Lê Thị Ngọc Hà

Phòng tiếp công dân-Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

3

17/3/2020

Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

Nguyễn Thị Thu Hằng

Chánh án

Lê Thị Ngọc Hà

Phòng tiếp công dân-Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

4

24/3/2020

Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

Nguyễn Thị Thu Hằng

Chánh án

Lê Thị Ngọc Hà

Phòng tiếp công dân-Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

5

31/3/2020

Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

Nguyễn Thị Thu Hằng

Chánh án

Lê Thị Ngọc Hà

Phòng tiếp công dân-Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm


Các tin khác

Lượt xem: 53
cdscv