Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa thông báo cho ông Nguyễn Lê Bình, sinh năm: 1978, địa chỉ: Tổ dân phố 4, Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự thụ lý số 15/2020/TLST- DS ngày 15 tháng 01 năm 2020 về việc “Tranh chấp thừa kế về tài sản”, giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Thu Cúc với bị đơn ông Nguyễn Khắc Tâm. Ông Bình đến trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: đường 16/7, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Hết thời hạn 01 tháng kể từ ngày đăng tin, nếu ông Bình không có mặt tại trụ sở Tòa án hoặc không có văn bản gửi về Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa thì Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

  

  

    

Lượt xem: 26
cdscv