Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

17.880

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.291

Hình sự

3.170

Dân sự

10.706

Hôn nhân và gia đình

153

Kinh doanh thương mại

73

Hành chính

11

Lao động

3

Quyết định tuyên bố phá sản

473

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv